Testimonials

Vergeleken met eerdere coaching vinden we jouw aanpak echt de beste: scherp, gestructureerd, analytisch en betrokken,

Anoniem koppel

Een coachgesprek bij Roos bood aan mij een veilige ruimte waarin ik verbanden kon leggen tussen mijn huidige situatie, mijn behoeften en gevoelens. Het bracht inzicht, begrip en handvatten op welke manier ikzelf mijn relatie kan vormgeven binnen mijn eigen liefdesethiek. Diepgaande materie maakt Roos licht met haar humor, zonder dat het de diepgang teniet doet.

Anna

De praatgroepen zijn voor mij een veilige plek waar ik open kan zijn over mijn non-monogame gevoelens, waar ik herkenning vind, waar ik mij niet hoef te verdedigen of uit te leggen maar waar het discours reeds bekend is. Een plek waar ik kan luisteren, adviseren of vragen – afhankelijk van mijn bui. Een zachte, lieve, rustige plek waar ik door uitgebreide discussies dichter kom bij mij wie ik ben en wat ik wil, en waar ik de ruimte heb om goed naar anderen te luisteren en te adviseren. Een plek waar altijd veel aandacht is voor een ieder die spreekt.

Mirjam, 30